С Решение № 171 от 28.03.2013 година на Столичен общински съвет е избран инж. Николай Стоянов Терзиев за Kмет на Район "Триадица".

Николай Терзиев

Роден на 19 декември 1956 г. - гр. Петрич, женен с един син. завършил образование : 9-та Френска езикова гимназия - София, ВИАС - София, с образователна степен : ПГС – “Промишлено и гражданско строителство”. Професионална кариера - от 1982-1987 г. – СКИПП Агропроект – проектант-конструктор, от 1987-1991 г. – нач. отдел “Строителство” – СО, район “Триадица” и от 2007-2009 г. – зам. кмет на СО, район “Триадица”.

Телефон за връзка - 80 54 101; e-mail: n.terziev@triaditza.org

Приемно време с граждани : всеки Понеделник от 14:00 до 16:00ч., етаж 2, стая 207.


Отпечатване