С Решение № 171 от 28.03.2013 година на Столичен общински съвет е избран инж. Николай Стоянов Терзиев за Kмет на Район "Триадица".

Николай Терзиев

Телефон за връзка - 80 54 101; e-mail: n.terziev@triaditza.org

Приемно време с граждани : всеки Понеделник от 14:00 до 16:00ч., етаж 2, стая 207.


Отпечатване