27.09 2018

Анкетна карта

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от районната администрация?

За какви услуги най-често сте посещавали районната администрация?

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви?
Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват (Компетентност)?
Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват (Отношение към гражданите)?
Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата?
Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в районната администрация?