Отдел "РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ" - етаж 1, стаи 104, 105

Приемно време: вторник: 9.00 - 12.00 ч. и четвъртък: 13.00 - 17.00 ч.


  • Заявление за работно време на стационарен търговски обект
  • Заявление за издаване на разрешение за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терен общинска собственост
  • Заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост
  • Заявление за издаване на разрешение за ползване място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост
  • Заявление за издаване на разрешителни за търговия с тютюн и тютюневи изделия
  • Декларация за търговия с алкохол и спиртни напитки в стационарен търговски обект
  • Декларация, относно преустройство и реконструкции в търговски обект

Забележка:

Образците за исканата услуга са типови. Получават се и се подават в служба "Деловодство", стая 103 или да ги изтеглите по-долу.
  • Заявленията за исканата услуга може да бъдат изтеглени от - изтегляне

Отпечатване