Училища на територията на район "Триадица"

20 ОУ “Тодор Минков” 1463, ул. “Княз Борис І” 27 Красинка Доганджийска т./ф. 02/954 91 64
41 ОУ “Свети П.Евтимий” 1000, ул. “Цар Самуил” 24 Тереза Дулева т./ф. 02/987 88 47
104 ОУ “Захари Стоянов 1404, ул. “Костенски водопад” 60 Капка Велинова т./ф. 02/859 51 92
Филиал І клас Ул. “Метличина поляна” 10 А -
126 ОУ “Петко Ю. Тодоров” 1404, бул. “България” 43 Росен Димитров т./ф. 02/859 61 29
22 СОУ “Георги С. Раковски” 1463, бул. “Витоша” 134 Емилия Михайлова т./ф. 02/952 08 65
47 СОУ “Христо Данов” 1408, ул. “Д. Манов” 18 Вилхелм Новачков т. 02/952 65 85
73 СОУ “Вл.Граматик” 1404, ул. “Г. Измирлиев” 2 Стела Запрянова т./ф. 02/859 95 10
121 СОУ “Георги Измирлиев” 1404, ул. “Георги Измирлиев” 24 Николай Мисов т./ф. 02/859 71 76
ЧСОУ “Артис” (частно училище) 1408, ул. “Димитър Манов” 18 Василка Николова т./ф. 952 65 84
СУСШ – ученическа спортна школа 1404, ул. “Метличина поляна” 14 Бойка Игнатова т. 02/958 29 08
НПГПФ – нац. гимназия по полиграфия и фотография 1404, ул. “Златишки проход” 5 Цветанка Апостолова т./ф. 02/858 21 80
ПГТМД – нац. гимназия по текстил и моден дизайн 1408, ул. “Балша” 2 Татяна Стоянова т./ф. 02/952 23 05
НТБГ Национална търговско- банкова гимназия 1408, бул. “Витоша” 91 Емилия Иванова т./ф. 02/952 30 25

Отпечатване На горе