Поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа „А1 България“ ЕАД уведомява, че ще извърши реконструкции, които ще продължат до 28.02.2022 г. по тротоарите на ул.“Милосърдна“ №14, на ул.“Стефан Малинов“ №2, на бул.“България“ №47 и в жк.“Гоце Делчев“ до бл.6А. . Реконструкцията по тротоара на ул.“Балша“ №23 ще продължи до 01.03.2022 г.