От „А 1 България“ ЕАД съобщават, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа ще бъде извършена реконструкция на съществуващата тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна кампания“ ЕАД в район „Триадица“ на тротоарите на улиците „Емилиян Станев“ №6 и №14, „Бузлуджа“ №53 и жк. “Гоце Делчев“, бл.261 от 16.02. до 24.02.2022 г.