Адрес:

София 1080, ул. „Алабин“ 54

Приемно време за граждани:
Кмет

понеделник от 14.00 до 16.00 ч.

сряда от 14.00 до 16.00 ч.

петък от 14:00 до 16:00 ч.

Ръководство

вторник от 10:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.

Обща и специализирана администрация

вторник от 10:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.

Деловодство и ЕСГРАОН работят с граждани от понеделник до петък без прекъсване от 8:30 ч. до 17:00 ч.