Отдел „Административно обслужване на населението“

Ефимия Мирчева – тел. 02/ 80 54 114

e.mircheva@triaditza.org

Отдел „Социални политики“

Радка Близнакова – тел.  02/80 54 138

socialni_politiki@triaditza.org

Отдел „Управление на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“

арх. Вангел Михалев – тел.  02/80 54 134

Отдел „Инженерна инфрастуктура, благоустройство и екология“

инж. Елена Димитрова тел. 02/80 54 150

e.dimitrova@triaditza.org

Отдел „Ръководство и контрол на търговската дейност“

Веселин Цветков – тел. 02/ 80 54 178

v.tzvetkov@triaditza.org

Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Паулин Митев – тел.02/80 54 185

p.mitev@triaditza.org

Отдел „Финансово-счетоводни дейности“

Тодор Павлов – тел. 02/ 80 54 184

t.pavlov@triaditza.org

Звено „ОМП“

Георги Георгиев – тел. 02/80 54 193