инж. Христо Вълчанов
инж. Христо ВълчановЗам. кмет
Инж. Христо Вълчанов е завършил УАСГ, специалност „Промишлено и гражданско строителство“. Като втора специалност „Международни икономически отношения“. Участва в множество граждански и доброволчески инициативи.
Руслан Баждеков
Руслан БаждековЗам. кмет
Руслан Баждеков е завършил „Философия“ в СУ „Св.Климент Охридски“. Работил е в системата на Министерство на труда и социалната политика и в Дирекция „Социални дейности“ към Столична община.
инж. Джани Антова
инж. Джани АнтоваЗам. кмет
Притежава дългогодишен международен опит в областта на строителството и експертиза в сферата на публичните политики, благоустройство и местно самоуправление. Инж. Антова е с ресор „Регистрация и контрол на търговската дейност“.