Отдел „АОН-ЕСГРАДОН“ на„Триадица“ е единствената районна администрация, в която се съставят актове за раждане по международни осиновявания. Това се прави по Закона за гражданската регистрация. Най-много актове за раждане по международни осиновявания в „Триадица“ са издавани през 2003 г., 2004 г. и 2010 г.

Средно на ден отделните звена на служба ЕСГРАОН  обслужват повече от 150 граждани.