ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

В условията на мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на коронавируса COVID-19 на територията на Столична община и обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение, район „Триадица“ запознава домоуправителите на етажни собствености, както и всички собственици, ползватели и обитатели с Алгоритъм на дезинфекциозните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемиологично разпространение на COVID-19. Препоръката на районнната администрация е  по възможност мерките да бъдат приложени в разумни граници.

Алгоритъмът е разработен от експерти на СРЗИ и съдържа ценна информация, която да послужи на етажната собственост при предприемане на дейности по дезинфекция на общите части на сградата.

Мерките са съобразени с обявената от Световната здравна организация степен за общественото здраве от международно значение, предписанията на Националния щаб за борба с коронавируса, както и със заповед на кмета на СО от 13.03.2020 г.