Агенцията по заетостта провежда анкета сред работодателите за професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри. Анкетата можете да видите и попълните ТУК.