Район „Триадица“ се присъединява към апела „Да помогнем на Дена“, дъщеря на старши преподавател от 20 ОУ „Тодор Минков“ и студентка в СУ „Свети Климент Охридски“ за справянето с коварната болест и спасение на младия живот. Който желае да помогне нека се включи в събирането на средства за лечението й.