Лица с остри респираторни болести/температура, кашлица, хрема и др./няма да бъдат допускани до общинските пазари, гласи заповед на кмета на София. Продавачите и потребителите трябва да спазват дистанция от 1,5 м.При необходимост от намаляване на посочената дистанция, задължително трябва да се слагат предпазни маски или шлемове. Според заповедта изключение се прави само ако е налице механична преграда от стъкло или друг материал, който може да се почиства по изискванията.

От своя страна изпълнителните директори на общинските търговски дружества се задължават да осигурят нужната организация по прилагане на противоепидемични мерки на пазарните площадки като  дезинфекция, инструктаж на персонала за правилната хигиена на ръцете и лични предпазни средства в зависимост от спецификата на работното място. От особено значение е на видно място на общинските пазари да има  информационни табели за задължителните противоепидемични мерки.

Заповед за общинските пазари