Район „Триадица“ уведомява родителите, че на 28.03.2022 година на https://kg.sofia.bg/#/home  ще бъдат обявени свободните места за прием през новата учебна 2022/2023 година в общинските детски градини, самостоятелни детски ясли и подготвителни групи в училищата на територията на Столична община. 

На същата дата,  в 10:00 часа  кандидатурите в системата за учебната 2021/2022 година ще бъдат премахнати, като направените до момента регистрации (семейни профили) се запазват.

След обявяване на свободните места е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за новата учебна 2022/2023 година, което ще се извърши на 12.05.2022 година под граждански контрол. 

 В периода от 28.03.2022 г. до 12.00 часа на 11.05.2022 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури. 

Важно е да се знае, че времето на създаване на кандидатури не влияе при класирането на децата.