Заявления за мартенската кампания ще се подават в деловодството на район „Триадица“ на ул.“Алабин“ №54, ет.1 на 3,4 и 7 февруари 2022 г.