Уточнение първи клас 

Прилежащи райони – прием  1 клас учебна 2020-2021

Информация за документи за кандидатстване в първи клас

Заявление за кандидатстване първи клас

Списък на училищата на територията на СО район „Триадица“

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г.

 

За въпроси свързани с приема, моля използвайте тел. 0885 554 865 – Анна Георгиева (гл. спец. „Образование“)