Район „Триадица“ напомня, че от 7 септември до 17 септември 2021 г. се осъществява преброяване на населението чрез електронна преброителна карта, достъпна за цялата територия на България.

Важно е да се знае, че Националният статистически институт е администратор на лични данни и няма пречка при попълване на данните Ви! Личните данни, с които се регистрирате, не се обработват и не се съхраняват, а служат само за идентифициране на лицето с оглед на неговата сигурност

За регистрация в портала са необходими:

  • валиден електронен адрес (e-mail);
  • име и фамилия;
  • ЕГН/ЛНЧ;
  •  номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност (лична карта, шофьорска книжка, международен паспорт или друг).

Основни стъпки при попълване

на електронна преброителна карта

Посетете електронната страница на НСИ и кликнете върху „Преброяване 2021“, за да достъпите страницата на Преброяване 2021. Или посетете директно страницата на Преброяване 2021

   На заглавната лента на страницата има линк, чрез който можете да влезете в портала за електронно преброяване.

След запознаване с текста кликнете с мишката върху бутона „Регистрация“.

Попълнете всички полета в раздела за регистрация и натиснете бутона „Изпращане на линк за верификация“.

При успешна регистрация ще получите съобщение за успешна регистрация

На регистрирания от Вас ел. адрес следва да получите инструкция и линк за потвърждаване на регистрацията.

След като потвърдите, ще се отвори екран за попълване на електронната преброителна карта. Влезте с Вашето потребителско име (електронна поща) и парола, посочени от Вас при регистрацията в портала Преброяване 2021.

     Подробности около начина на попълване на електронната преброителна карта и какво трябва да съдържа тя можете да намерите тук:

https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/09/Instrukcia_elektronno_prebroyavane_census-2021.pdf

За въпроси и съдействие, свързани с електронното преброяване: тел.: (02) 9078 430 или на кратък номер *2021 (от 09.00 до 21.00 ч.) e-mail: Census2021@nsi.bg