Важно съобщение! Район „Триадица“ информира, че приемната на 4 РПУ е с променен административен адрес. Преместена е от ул.“Боянски водопад“ на ул.“Кестенова гора“, бл.113, помещението между вх.Г и вх.Д