Столична община разпространи правилата, които МОН разпореди  да се спазват, ако родителите решат да възобновят посещенията на децата си в детските градини и ясли:

  • най-късно до два работи дни преди планираното посещение майките и бащите трябва да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
  • да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;
  • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;
  • да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
  • да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
  • да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

Министърат на образованието обръща внимание на необходимостта родителите да бъдат информирани за рисковете преди да вземат решение да върнат детето си в детската градина и да имат предвид, че въпреки спазването на стриктни правила за противоепидемични мерки, към момента няма мярка , която да гарантира напълно  безопаността на децата, още повече, че физическият контакт е с часове между малките и персонала. За подновяване на посещенията на ДГ не се изисква медицинска бележка.Отчитайки средномесечната посещаемост на градините през лятото и проведената анкета сред родителите, очаквано е групите да бъдат между 12 и 16 деца. Ако броят им надвиши 20 в една група, ще бъдат особособени подгрупи и обосовяне на отделни кътове в общото помещение.

https://www.sofia.bg/documents/20182/7637888/%D0%A1%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%94%D0%93.pdf/fc0cdeb2-a601-455e-9972-6a4ee5281680