Районният съвет по пътна безопасност на „Триадица“ , председателстван от зам.-кмета Руслан Баждеков, проведе свое заседание, на което взе важни решения:
– Улица „Траянови врата“ да се отвори към бул.“България“ с десен завой.
– Да се създаде възможност да се паркира по ул. „Костенски водопад“, в частта между булевардите “Гоце Делчев” и “Тодор Каблешков”, без да бъдат вдигани коли;
– Да бъде осигурена възможност на домоуправителите и собствениците на етажна собственост да монтират по вътрешнокварталните улици съоръжения по реда, предвиден по ЗДВП, наредба №2, наредба№18 и наредба РД-02-20-10 и след съгласуване с район „Триадица“;
– С пълна подкрепа от членовете на Съвета бе гласувано да бъде направена нова маркировка по ул.“Бяла черква“ и бул. “П. Ю. Тодоров“.
– Районният съвет по пътна безопасност реши още да се възобнови общественото обсъждане относно въвеждането на еднопосочно движение по вътрешнокварталните улици на кв. “Гоце Делчев” и относно одобряване на нов план за пътно движение в квартала;
– На заседанието единодушно бе гласувано район „Триадица“ да подкрепи разширяването на обучението по пътна безопасност на учениците от 5-ти до 11-ти клас в училищата на територията на района.