„ГРАО“ – тел. 02/8054114 ; 02/8054119

„Деловодство“ –; 02/8054124; 02/8054126; тел.02/8054125

 „Кабинет на кмета и
организация прием“ – 02/8054101;

„Връзки с обществеността“ -02/8054110

„Администрация“ – 02/8054109

„Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол
по строителството“ – тел.02/8054171 ; 02/8054159; 02/8054160;

„Екология“ – 02/8054152; 02/8054153

„Човешки ресурси“ – 02/8054115

 „Инженерна
инфраструктура“ – 02/8054150; 02/8054155

„Социални политики“ – 02/8054138;

„Юристи“ – 02/8054116; 02/8054104;

„Етажна собственост“ – 02/8054121;

„Счетоводство“ – 02/8054187; 02/8054180; 02/8054184;

 „Търговия“ –
02/8054178; 02/8054179; 02/8054173

 „Общинска
собственост“ – 02/8054185; 02/8054177; 02/8054176;

„Сигнали“ – 02/8054193; 02/8054191

„Пропуски“ – 02/8054199;