Важно за жителите на кв.“Манастирски ливади-Изток“:

Поради изпълнение на бетонови работи на обект:“Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ ІІІ 1010, 1011, кв.10, „Манастирски ливади“ от улица „Шарл Шампо“, е възможно затварянето на улицата от 9.00 до 16.00 ч. на 21 и 22 февруари и на  02, 04, 06, 09,11,13,16,18,20,23,25,27,30 март 2020 г.