На основание на заповед на кмета на Столична община административният адрес на сградата в жк. “Стрелбище“ 17Б се изменя в ул.“Орехова гора“17Б.

Уведомяваме всички живущи на посочения адрес, че е необходимо да сменят личните си карти.