Район „Триадица“ напомня, че заявленията за компенсации на родителите, чиито деца не са били приети в общински детски градини, се приемат в деловодството на районната администрация на ул.“Алабин“ №54 или на имейл education@triaditza.org до 30 април 2021 г.В срок до 05.06.2021 г.следва да се подаде и искане за изплащане на компенсациите за периода от 1 януари-31 май 2021 г.Образци на документите можете да откриете на сайта на район „Триадица“ Социални проекти | Район Триадица на следния линк: http://localhost/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb…/