„Триадица“ припомня, че мобилният пункт за събиране на опасни отпадъци за района ще бъде разположен на бул. “Арсеналски“ №97 на  19 юни от 8.30 ч. до 14.30 ч.

Основните групи опасни отпадъци, които образуваме в нашите домове са:

живачни термометри и ампули, живак, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, препарати за растителна защита, лекарства с изтекъл срок на годност.

Важно е хората да знаят, че върху опаковките на различни продукти има специални символи за опасност, след употреба. Опаковките следва да се отделят и заедно с остатъка от продукта да се предадат за обезвреждане.

Ако счупите стар живачен термометър, възможно най-бързо трябва да се поръси със сяра на прах мястото, внимателно да се съберат капчиците живак в стъклено шише и да се затвори.

Лекарствата в домашната аптечка следва периодично да се проверяват за срока на годност и да се изхвърлят.

При предаване на опасни отпадъци, трябва да се информира какво съдържат – има ли живак, киселини и основи, аерозоли или неизвестни вещества, за да се помогне за правилното им сортиране и разделно събиране.

Опасните отпадъци се събират от Балбок Инженеринг АД. За информация и заявки гражданите могат да звънят на тел.0700 11 750 на цената на един градски разговор.