Важно съобщение за родителите на първокласници!

Район „Триадица“ уведомява, че във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас за учебната 2020/2021 г., справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище. Не е необходимо родителите да посещават районните администрации!

Промяната се налага във връзка с извънредните епидемиологични мерка за борба с разпространението на COVID-19.