ЗАПОВЕД

График за миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи за месец Юни 2017г. по карета