Във връзка със заповед на кмета на София управителите на
етажна собственост трябва да разлепят противоепидемични мерки за борба с
разпространението на COVID-19,
събрани в документ, който може да бъде изтеглен оттук. Управителите ще бъдат
уведомени и ще получат документа и на своите имейли.

Документ: