27.11 2020

Във връзка със заповед на кмета на София управителите на етажна собственост трябва да разлепят противоепидемични мерки за борба с разпространението на COVID-19, събрани в документ, който може да бъде изтеглен оттук. Управителите ще бъдат уведомени и ще получат документа и на своите имейли.

Документ: