Собствениците на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и имат желание да се кандидатстват по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, могат за започнат да подготвят своите документи и подаването им чрез районната администрация. Процедурата се финансира със средства от Националния фонд за възстановяване и устойчивост. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които са проектирани преди 26 април 1999. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Насоките за кандидатстване са публикувани на официалната страница на МРРБ https://www.mrrb.bg/bg/startira-kandidatstvaneto-za-energijna-efektivnost-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/.

Документи се приемат в деловодството на район „Триадица“ на ул.“Алабин“ 54, ет.1