Важно съобщение!

Район „Триадица“ уведомява гражданите, че ако имат оплаквания, мнения или препоръки относно качеството на предлаганата храна в столовото хранене в училищата, моля да подадат своите сигнали на имейл адреса triaditza@triaditza.org или в деловодството на районната администрация на ул.“Алабин“№54.