Уважаеми  кандидати за 
членове на секционни избирателни комисии,

в
изпълнение на възлагане от страна на Централната избирателна комисия, при
съобразяване с плана за ваксиниране, Ви уведомяваме, че  разполагате с възможността в качеството Ви на
член на СИК да бъдете безплатно ваксинирани, за което е създадена съвместна организация
между  Столична община и Столична
регионална здравна инспекция.

За
целта следва  да заявите желание за
извършване на ваксинация на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен); 02 937 75 88; 088 265 2552; 088 443
3925; 088 603 9996;
0889 004 772; 0884107 368 (според тарифния план) или по ел. път на ел. поща sik.vaksina@sofia.bg в срок до 04.03.2021
г
.(вкл) предвид
кратките срокове.

За
нуждите на създаването на организация за ваксинирането на желаещите е
необходимо да изпратите три имена и ЕГН.

Администраторът
разполага с личните данни на предложените за състав на СИК лица на основание
чл. 91, ал. 4, т. 1 от Изборния кодекс и същите се обработват в съответствие с
чл. 6, ал. 1, б „в“ от Регламент (ЕС)2016/679 – за целите на изпълнение на
вменено на администратора законово задължение, а за конкретната  кампания на основание  чл. 6, ал. 1, б „г“ от Регламент
(ЕС)2016/679.

При
изявено желание за ваксиниране от Ваша страна, ще получите допълнителна
информация и указания  на посочените от
Вас телефон/ел. поща.