Важно съобщение!

НОИ съобщава, че заради въведеното в страната извънредно положение, изплащането на инвалидните пенсии се удължава служебно.Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на въведеното извънредно положение (от 13 март до 13 май включително), продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

Намомня се на гражданите и че всякави документи, свързани с парични обезщетения, помощи, пенсии  и т.н.се подават по електронен път, с клалихициран електронен подпис, с ПИК или чрез лицензилран пощенски оператор.

Подробности в сайта на НОИ https://www.noi.bg/newsbg/5905-srizvpolojenie09042020