Важно съобщение!

С цел избягване на струпване на хора и по-бързото им административно обслужване, район „Триадица“ призовава гражданите,при възможност, да попълват предварително документите, които оставят в кутията на първия етаж в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ №54, съобразено с предписанията на Националния щаб за борба с коронавируса.

Образци на удостоверения за семейно положение, съпруг/а и деца, за постояненен адрес и др.са достъпни в сайта на район „Триадица“, на http://localhost/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/

Нека бъдем единни в усилията си в борбата за ограничаване на разпространението на COVID-19.