Район „Триадица“ уведомява, че от 15.05.2023 г. в кв.“Манастирски ливади- изток“ ще действа следната организация на движение. Молим да се спазват указателните табели!