Доставчикът на електроенергия – „ЧЕЗ Електро България“ АД оптимизира дейността си по отчитане на консумираната от клиентите електроенергия. Повече информация вижте ТУК.