Район „Триадица“ съобщава, че във връзка с извършването на текущи ремонтни дейности по западния тротоар на ул. “Димитър Манов“ от днес, 17.02.2023 г. в срок от 25 календарни дни ще бъде изключено уличното осветление в участъка от ул. “Краище“ до ул. “Янко Забунов“. Ще бъде извършена и подмяна на осветителните тела. С цел запазване на здравето и сигурността на гражданите работният участък ще бъде обезопасен.