Район „Триадица“ уведомява, че във връзка с изпълнение на проект „изграждане на ул.“Емилиян Станев“ в участъка от бул.“Тодор Каблешков“ до ул. „Д-р Борис Вълчев“ е необходимо технологическо спиране на захранването на уличното осветление за период около десет календарни дни. Неработещите стълбове по ул.“Емилиян Станев“ са четири, а по ул.“Джон Атанасов“ – три.