Район Триадица представя графика за работата на детските градини през летните месеци