Район Триадица информира, че поради подмяна на уличен канал  от „Софийска вода“ по ул.“Луи Айер“ в участъка от бул.“Тодор Каблешков“ до ул.“Шарл Шампо“ и по ул.“Шарл Шампо“ от ул.“Луи Айер“ до ул.413 ще бъдат поетапно затваряни за движение на МПС посочените участъци, както и ще има нова организация на маршрутите на градския транспорт.

Срокът за извършване на строителните дейности е от 9 юли 2024 г. до 30 септември 2024 ч. за целия участък. След приключване на ремонта се очаква изграждане на нов канал по ул.“Луи Айер“ от ул.“Шарл Шампо“ до ул.“Васил Стефанов“, подробности за което ще бъдат предоставени допълнително.

 

Временна организация на движение