Уважаеми съграждани,

Във връзка с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, СО район „Триадица“ организира поредица от срещи с граждани, собственици на домашни любимци- кучета с цел обществено обсъждане на предложените промени.
Първата среща ще се състои на 09.07.2019 г. от 18.30 часа на площадката за разхождане на кучета в Южен парк на бул. „Петко Ю. Тодоров“, вход откъм ул. „Нишава“.
На срещата ще присъстват народният представител Димитър Главчев – вносител на закона и инж. Николай Терзиев – кмет на район „Триадица“.
Очаква ме Ви, за да чуем Вашите мнения и становища, както и предложения към направените предложения.