Район „Триадица“ напомня на гражданите, че за въпроси свързани с плащането на данъци, следва да се обръщат към отдел „Общински приходи“- „Триадица“ и „Средец“ към

Дирекция „Общински приходи“ на Столична община. Адресът е

ул. „Ген. Гурко“ № 12, С инспекторите в дирекцията можете да се свързвате на телефони : 

02/904 12 58; 

02/ 904 12 59; 

02 /904 12 60

За въпроси, свързани с издаването на винетки, инвалидни колички, помощи, паркоместа и др. гражданите да се насочват към филиала на „Триадица“ към Дирекция „Социално подпомагане“-„Лозенец“ към Регионална дирекция- София-град. Адресът е ул. „Котленски проход“ № 20, а телефонът
тел.: 02/953-17-12.  Работното  време е  от 9.00 ч. до 17.30 ч.