Администрацията на СО – район „Триадица“ уведомява гласоподавателите, че всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на районната администрация с адрес гр.София,ул.“Алабин“№54 ,се приемат заявления, както следва:

 -заявления за
гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.1 и ал.2 от ИК/Приложение 14
–НС
/
– 20.03.2021г. и 29.03.2021г.;

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на
избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация
, съгласно
Закона за здравето – Приложение №
1  към Решение № 2159-НС  от 2 март 2021 г.

Срок за подаване – от 24.03.2021 г.
(10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден)
включително.

Администрацията ще приема заявления на място включително на 27.03.2021г. (събота) от 08:30ч. до 17:00ч. както и на имейл triaditza@triaditza.org