Районната администрация приема документи за предоставяне от Столична община на GPS устройства на хора, страдащи от деменция.  За устройствата могат да кандидатстват хора, които имат резултат от MMSE тест под 27 точки, имат настоящ адрес на територията на СО или постоянен адрес на територията на СО и нямат настоящ адрес извън границите на СО. Необходимо е да са с непрекъснати здравноосигурителни права. Лице за контакти от страна на районната администрация Радка Близнакова 02 8054 138

Заявление

Декларация