Уважаеми дами и господа, по изключение общественият съвет за „Зона 1 – Център“ за месец юни 2017 г. ще се проведе на 29.06.2017 (последния четвъртък от месеца) от 16.00 в заседателната зала на ет. 3 в административната сграда на СО Район „Триадица“ на ул. „Алабин“ 54.