Датата за провеждане на публични консултации за съставите на секционните избирателни комисии на територията на район „Триадица“ е на 18 септември 2019г./сряда/от 10:00 часа в стая 207, етаж 2 в административната сграда на район „Триадица“, находяща се в гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Пълният текст на увудомлението вижте в линка: Уведомление РТР19-ИЗ10-14 от 13.09.2019г. и Шаблон, публикувано на 13.09.2019г.