Обещаното от район „Триадица“ вдигане на изоставени автомобили в  жк. “Гоце Делчев“ и жк. “Стрелбище“ е осъществено със съдействието на представители на Столичен инспектор-район „Триадица“ и служител на 4 РПУ. Районната администрация продължава със стикирането на други излезли от употреба коли, паркирани на общински терени и зелени площи.