Работата на районната администрация по разчистването на общински терени от излезли от употреба моторно-превозни средства /ИУМПС/ продължава. Днес бяха вдигнати пет коли в кв. „Стрелбище“ и жк. “Гоце Делчев“.