Важно съобщение!

Нова организация на движението на кръстовището на бул. “България“ и „Тодор Каблешков“

Въвежда се временна промяна в организацията на движението на кръстовище на бул.“България“ и бул.“Тодор Каблешков“, която се налага заради  строително-монтажни дейности на мостовото съоръжение, разкриване и монтаж на арматурата, както и полагане на хидроизолация.

 Затваря се участък от бул. „Тодор Каблешков“ от входа на Мол” България“ до стеснения участък на улицата (200 метра). Преминаването на автомобилите става през зеления остров на ул. „Тодор Каблешков“, който е отворен от днес, минава  покрай мола и оттам по изграден път към квартала.

След приключване на СМР-то  прекъснатият участък от зеления остров ще бъде възстановен заедно с попадащите в обхвата на подлеза зелени площи. В зоната няма дървесна и храстова растителност.