Важно съобщение! Поради множеството запитвания на родители през последните дни, район „Триадица“ уведомява, че компетентният орган по системата за кандидатстване за детски градини и училища е Столична община и всички сигнали се препращат към ресорните дирекции за своевременна реакция. Вашите въпроси, свързани с регистрацията и записването на децата можете да поставяте на
https://kg.sofia.bg/#/feedback .

Екипите на Столична община реагират на всеки сигнал и се стремят за отстраняването на възникнали технически проблеми или нередности в най-кратки срокове.